Mina undulathonor


PALETTE

Född: 2020-02-11
Viol Isabell dominantbrokig
Ringnr: 20-SUH-L61
Uppfödare: Inger Lindegren

ISADORA

Född: 2021-11-30
Viol Isabell spangle
Ringnr: 21-SUH-H20-170
Föräldrar: Ruben & Vinga
Väppebys Undulater

FIDELI

Född: 2021-10-21
Lacewing gul
Ringnr: 21-SUH-H20-150
Föräldrar: Limoncello & Citrus
Väppebys Undulater

DIAMANT

Född: 2023-02-24

Gulmaskad himmelsblå spangle

Ringnr: 23-SUH-H20-14

Föräldrar: Rudolf & Scilla

Väppebys Undulater


ELLEN

Född: 2023-01-01
Grågrön
Ringnr: 23-NGC-H089-124

Holland


LÄRKAN

Född: 2020-10-14
TCB Viol
Ringnr: 21-SUH-H20-155
Föräldrar: Matteus & Bianca
Väppebys Undulater

MALOU

Född: 2023-10-08
Mauve

Ringnr: 23-SUH-H20-21

Föräldrar: Rudolf & Scilla

Väppebys Undulater


SCILLA

Född: 2022-02-13
Grå skuggvinge spangle
Ringnr: 22-SUH-H20-8
Föräldrar: Apollon & Irma
Väppebys Undulater

IRMA

Född: 2021-01-01
Grå Isabell
Ringnr: 18-SUH-J156-34
Uppfödare Björn Johansson

CITRUS

Född: 2020-10-12
Lacewing gul
Ringnr: 20-SUH-H20-98
Föräldrar: Gulliver & Solveig
Väppebys Undulater