Texas Clearbody


Texas Cleadbody (TCB)är väldigt vacker amerikansk mutation som kom till Danmark 1992. Där ses den ofta på utställningar men i Sverige är det fortfarande en ovanlig variant. Clearbody är en könsbundet och fungerar på samma sätt som opalin, Isabell och ino. Hanar kan alltså bära anlaget dolt men inte honor.


Texas Clearbody kännetecknas av att undulaten saknar mycket av melaninet i de djupaste lagren i fjädrarna och att den vita eller gula färgen på undulatens mask går ner även i kroppsfärgen. Därför ser en grön Texas Clearbody gul ut och en blå clearbody har nästan helt vit kroppsfärg, även färgen på vingarna är mer grå än svart.

Oftast ser vi att den är ljusast på bröstet och färgen mörknar gradivs till nedersta delen av kroppen. Ögonen är svarta med vit iris ring.

Himmelsblå Texas Clearbody