Gulmaskad

Gulmaskad grå Typ 1

Det finns tre typer av gulmaskade: guldmaskad, gulmaskad typ 2 och gulmaskad typ 1.

De vanligaste är gulmaskad typ 1 och 2

Typ 1 innebär att undulaten enbart har gult i ansiktet och övriga kroppen är blå eller grå

Typ 2 innebär att den gula ansiktsfärger sprider sig ut över kroppen och gör att den blå kropssfärgen ser medelhavsgrön/ turkos ut.

En ljusgrön fågel kan ha anlaget för gulmaskighet men syns då inte eftersom en ljusgrön fågel alltid har gul mask

Gulmaskad kobolt Typ 2
Gulmaskad blå Typ 2
Gulmaskad viol, Typ 1
Gulmaskad himmelsblå Typ 1