Opalin

Himmelsblå opalin. Lägg märke till kroppsfärgen som ett V på ryggen.

Opalin är en vanlig mutation som grundades på 1930-talet i både Skottland och Australien.

Det viktigaste kännetecknet är svagt markerad vågteckning. Nacken och ryggen har fågelns
grundfärg så det ser ut ungefär som ett V otecknat mellan vingarna, dessutom lyser kroppsfärgen igenom. Opalin faktorn kan kombineras med nästan alla andra varianter och förekommer ibland även i vilt tillstånd.
Opalin är ett Recessivt könsbundet anlag. Det innebär att hanar kan bära anlaget dolt (splits)
men inte honor, har de anlaget så uppvisar de det.

Om en hona är opalin måste hanen vara split opalin för att det ska kunna bli några opalin ungar och då kan båda könen i kullen bli opaliner.

Parningsschema från Björn Johansson SUH

 

                                       Parnings schema:

Hane   Hona Resultat: / = split
Opalin x Normal Opalin honor, normala hanar
Opalin x Opalin Opalin hanar och honor
Normal x Opalin Normala hanar/opalin, Normala honor

 

 

Den gröna undulaten är opalin. Jämför ryggtavlan med den blå och observera de vita kindfläckarna.
Tydlig opalin med den gröna kroppsfärgen i nacke och rygg. Denna unge är även spangle.