Lacewing

Lacewing

Den första lacewing föddes i England 1946 och det är en ovanlig och väldigt vacker variant. Den kan enklast beskrivas som en albino eller lutino med isabellfärgade ( kanelvinge) teckningar. Lacewing är egentligen en kanel-ino

En lacewing får alltså svagt ljusbruna teckningar men har fortfarande röda ögon.

Lacewing är ett recessivt könsbundet anlag. Det innebär att hanar kan bära anlaget dolt (splits) men inte honor, har de anlaget så syns det.

För att föda upp bra lacewing avkommer bör man användas Lacewing honor och hanar som bär denna gen latent i sin arvsmassa. ( Split )

En undulat måste ärva både isabellteckningen och ino-genen för att bli lacewing.

Lacewing finns både som gul ( lutino) samt vit ( albino) 

Vacker vit lacewing. Foto lånad från Internet
Gul lacewing
Lägg märke till den svagt bruna vingmarkeringen.
Vit lacewing från min egen uppfödning
Gulmaskad lacewing